MUDr. Jan Hnízdil: Nemoc dítěte bývá vzkazem rodičům: Málo se mi věnujete.

Více informací na: http://www.celostnimedicina.cz/nemoc-ditete-byva-vzkazem-rodicum-malo-se-mi-venujete.htm

Vaše domy jsou výrazem vašeho strachu

  • Jaroslav Dušek, Moderuje Martina Kociánová

Podle indiánského rčení je bílý muž mocný

  • Jaroslav Dušek, Moderuje Martina Kociánová

Společenský systém je založený na dravosti, bezohlednosti, individualismu a iluzi nekonečného růstu

  • MUDr. Jan Hnízdil, Moderuje Martina Kociánová

Tělo nemá jinou možnost, jak s námi komunikovat, než tělesnou bolestí nebo strachem

  • MUDr. Jan Hnízdil, Moderuje Martina Kociánová

Bonus: Pokračování rozhovoru s MUDr. Hnízdilem, který nebyl ON AIR

  • MUDr. Jan Hnízdil, Moderuje Martina Kociánová